COMUNITĂȚI

GW va începe în patru comunități rurale aflate în: insulele din Irlanda vestică, Delta Dun­ării și Oltenia în România, insula Madeira din Por­tugalia.

Ade­sea numite “periferice”, aceste comunități nu sunt, în mod uzu­al, con­sid­er­ate epi­centere ale noilor dez­voltări tehno­lo­gice. În același timp, nevoia de comu­ni­care nu este mai mică în ast­fel de comunități, chiar dacă ele sunt difer­ite.

În timp ce tehno­lo­gia care va fi dez­voltată va fun­cționa la fel de bine în zone urbane, dez­voltăm GW pen­tru a fun­cționa în primul rând în zone rurale.