RADIO PENTRU UN NOU SECOL

Grass­root Wavelengths (GW) urmărește să îmbunătățească capa­cit­atea radi­our­ilor loc­ale, făcându-le, în același timp, mai ușor de oper­at. Scopul nos­tru este să creștem numărul de radi­ouri loc­ale din Europa și din lume. Porn­im din zone ruale, periferice, care au, de obicei, cea mai mare nevoie de media loc­ale.

GW este con­stru­it pe plat­forma de radio RootIO, cu un pachet hard­ware și soft­ware liber/deschis, care permite crearea de stații de radio bazate pe un smart­phone necostis­it­or. Mem­brii comunității ascultă radi­oul pe unde FM și inter­acționează cu stația pe Web și prin inter­me­diul tele­fonu­lui.